Banner Og

BillBords

Vihar arbeidet mye med ulike typer bannere, billboards og andre typer analogreklamemateriell siden 2004.
Adpoint leverer og monterer selve produktet som erreklameinstallasjonen samt at vi drifter disse med vedlikehold og utskiftningav budskap. Vi monterer og demonterer reklameinstallasjoner i alle størrelser ogi høyden ved behov gjennom bruk av lift.