Digital

Signage

Adpoint har de siste to årene gjennomført en rekke store installasjonsprosjekterknyttet til digital signage; både skjermer og LED-storformater. Vi tilbyrkomplett prosjektledelse med installasjon og vedlikehold av kundenssignage-løsning med vakt 24/7/365.
Vi konfigurerer LED-controller, skjermer ognettverk og kan designe styringssystemer ved bruk av Raspberry Pi for å sikreden beste leveransen for kunden.