Leskur

Reklamedrifthar i Norge de siste 20 årene var knyttet tett til installasjon,drift og vedlikehold av leskur.
Adpointhar lang erfaring med bygging av nye leskur og annet innenprefabrikkerte elementer, reetablering av eksisterende leskur samtdrift og vedlikehold av leskur over hele Norge.